REKOLEKCJE


REKOLEKCJE ADWENTOWE 2021

TERMIN: 3 grudnia, 4 grudnia, 5 grudnia

Głosi: o. Gwardian Leszek Klekociuk.
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania.

PROGRAM
Piątek 03.12.2021
18.00 - Msza św. z konferencją.

Sobota 04.12.2021 * pierwsza sobota miesiąca
10.30 * możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania
11.00 * Różaniec i medytacja wg prośby M.B. Fatimskiej
12.00 * Msza św. z konferencją
13.30 * Spotkanie (salka) dla wszystkich chętnych.
15.00 * Koronka do Bożego Miłosierdzia

Niedziela 05.12.2021
12.30 * Msza św. Koncelebrowana z konferencją

MIEJSCE:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ  W CUDY WIELMOŻNEJ PANI POZNANIA
Kościół pw. Św. Antoniego i salka w Klasztorze O.O Franciszkanów
Poznań ul. Franciszkańska 2 (od Starego Rynku) Wzgórze Przemysła


Życzenia na Boże NarodzeniE 2020 OD Bp Tadeusz BronakowskiEGO PrzewodniczącEGO Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

 

Łomża, dnia 25 grudnia 2020

 

Jak wszechwładna Boża prawica Stwórcy i jak rączka Bożej Dzieciny jest zawsze nad tymi, co są dobrej woli, tak i nasza ręka biskupia wyciąga się ze szczególnym błogosławieństwem nad tymi wszystkimi, którzy w religijnym nastroju, w zbożnej atmosferze domowej oraz w duchu ofiarności i trzeźwości te święta spędzacie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Amen.

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

Umiłowani w Chrystusie Apostołowie trzeźwości!

Wpatrując się w Żłóbek Betlejemski, widzimy Świętą Rodzinę, która mimo skrajnego ubóstwa jest pełna wiary, nadziei i miłości. Św. Józef i Maryja w swoim poddaniu woli Bożej stają się dla nas wielkim wzorem posłuszeństwa i zaufania w Bożą Opatrzność. A światłość Bożej Dzieciny opromienia panujące wokół nas ciemności.

Boże Narodzenie jest szczególną okazją do refleksji nad sensem naszego zaangażowania w dzieło troski o trzeźwość narodu. Zdarza się, że w obliczu różnych przeciwności i cierpień słabnie nasz apostolski duch, pojawia się zwątpienie, czy kiedykolwiek w naszej Ojczyźnie uda się zbudować ład oparty na mocnym fundamencie trwałej trzeźwości.

Niech dzisiaj na nowo obudzi nas, tak jak pasterzy, anielski śpiew sławiący narodziny Zbawiciela świata. I my z radością, i z nową nadzieją pospieszmy do Betlejem oddać pokłon Królowi Wszechświata. W Jego świetle spójrzmy na nowo na nasze powołanie do dzieła Apostolstwa Trzeźwości. Dziękujmy Bogu za tę wielką łaskę, że właśnie w tej tak ważnej sprawie możemy służyć polskim rodzinom, naszym wspólnotom parafialnym i całemu narodowi.

Z całego serca dziękuję Wam za to, że trwacie w tym dziele, że je wspieracie swoimi modlitwami, pracą, że ubogacacie je swoimi talentami i twórczym zaangażowaniem.

Proszę dla Was Wszystkich Świętą Rodzinę o potrzebne łaski.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych


POST I MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU – ADWENT 2020

Przygotujcie drogę Panu! (Iz 40,3)

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3, 30)

POST I MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ NARODU – ADWENT 2020

Prośba i zachęta Przewodniczącego Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

do podjęcia umartwienia i modlitwy w intencji otrzeźwienia naszych braci i sióstr

Na progu Adwentu chciejmy usłyszeć wołanie, aby przygotować drogę nadchodzącemu Zbawicielowi. Przygotujmy ją w duchu największego patrona osób niepijących – św. Jana Chrzciciela. On wzywając do nawrócenia naród izraelski, sam był przykładem życia wstrzemięźliwego, przepełnionego modlitwą i ofiarą. Św. Jan Chrzciciel rozumiał, że tylko taka postawa wyjedna nawrócenie grzeszników i sprawi, że otworzą się na Dobrą Nowinę głoszoną przez Jezusa. Sam prorok był człowiekiem wielkiej pokory. Jego największym pragnieniem było, aby Chrystus wzrastał, a on się umniejszał.

W sytuacji pogłębiającego się kryzysu społecznego i moralnego w naszej Ojczyźnie, konieczna jest mobilizacja duchowieństwa do odważnego dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie, który wyswobodził nas ku wolności (por. Ga 5, 1). Biskupi, kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, będąc w szczególny sposób odpowiedzialni za przygotowanie drogi dla Pana, mają do odegrania wielką, prorocką rolę głoszenia konieczności nawrócenia z grzechów, które odbierają narodowi wolność wewnętrzną, zwłaszcza nawrócenia z grzechów pijaństwa.

Wszelkie formy kryzysu i trudnych wyzwań, z jakimi przychodzi nam się obecnie mierzyć, są wezwaniem do ofiarnego i stanowczego zaangażowania się na rzecz apostolstwa trzeźwości. Zwłaszcza, że drastycznie rośnie liczba uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków, zwłaszcza młodych. Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł w ciągu ostatniego roku. To ponad 1000 zł na osobę.

„Każdy małżonek, rodzic, kapłan, nauczyciel, polityk, samorządowiec, dziennikarz, twórca kultury, każdy szlachetny i odpowiedzialny człowiek powinien pamiętać o tej fundamentalnej zasadzie, że im trudniejsza jest sytuacja, w jakiej się znajdujemy, im bardziej dotkliwe są skutki koronawirusa, z im większą próbą charakteru i człowieczeństwa przychodzi się nam mierzyć, tym bardziej radykalnie należy dbać o własną trzeźwość oraz o trzeźwość całego Narodu. Tym większym też błogosławieństwem dla wszystkich stają się ci, którzy decydują się na abstynencję i żyją w wolności dzieci Bożych” (Ks. dr M. Dziewiecki).

Pamiętając o wezwaniu do trzeźwości polskiego narodu, jakie popłynęło z ust Matki Najświętszej objawiającej się w Gietrzwałdzie, pragniemy w czasie Adwentu podjąć inicjatywę postu i modlitwy w intencji otrzeźwienia naszej Ojczyzny.

Zachęcam wszystkich drogich kapłanów i osoby życia konsekrowanego do podjęcia całkowitej abstynencji nie tylko w Adwencie, ale także w czasie przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, wielkiego apostoła trzeźwości. Proszę, abyście zachęcili wiernych do postu od alkoholu i codziennej modlitwy, a także do zaangażowania we wspólnoty przy parafii, bractwa trzeźwości, kółka różańcowe i inne. Pomimo różnych trudności próbujcie organizować sami grupy modlitewne dorosłych i dzieci. W ten sposób twórzmy nową kulturę trzeźwości człowieka wolnego.

Proponuję spotkania z liderami społecznymi, w tym systematyczne spotkania z posłami, aby przekonywać o konieczności ratowania naszych rodaków przed zniewoleniem i nałogami. Musimy uświadamiać, jak pilne jest dziś, dla dobra Ojczyzny i życia wiecznego rodaków, ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu oraz likwidacja jego reklamy.

Musimy naprawdę z determinacją dokonać tych zmian, gdyż tego oczekuje od nas Bóg. Jestem przekonany, że gdy podejmiemy sami i poprosimy też innych o codzienne ofiarowanie swoich trudów, cierpień, przeciwności w intencji nawrócenia grzeszników, którzy przez niegodziwe działania niszczą drugich, to nasze wysiłki wydadzą owoce. Gdy zobowiążemy się do systematycznej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu, a także, gdy będziemy na różne sposoby pościć, to przyczynimy się do przemiany naszych rodaków i będziemy oglądać odnowę moralną naszego narodu.

Zauważyłem, że ważne jest, abyśmy w obecnej sytuacji spotykali się online. Wydaje mi się, że pierwsze spotkanie 9 listopada br. wypadło dobrze. Wyznaczyliśmy kierunek pracy Apostolstwa Trzeźwości w nowym roku duszpasterskim 2021. Jego hasło przewodnie brzmi: Trzeźwością pokonywać kryzys.

Pragniemy dostrzec w tej trudnej sytuacji szansę, wierząc, że z Bożą pomocą możemy zmieniać siebie, Ojczyznę i świat na lepsze.

Na czas Adwentu udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 29 listopada 2020 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

VI EUROPEJSKIE TRZEŹWOŚCIOWE DNI SKUPIENIA W MEDJUGORIE


 

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI POZNAŃ wydarzenia