Archiwum Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę


41 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę

Miejsce: Częstochowa. Jasna Góra

Termin: 18-19 czerwca 2022

Program: 18 czerwca 2022 r. (sobota)

17.00 Spotkanie Pielgrzymkowe w Auli św. jana Pawła II ( m.in prelekcja ks. prof.Pawła Bortkiewicz).

19.00 Przerwa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Po Mszy św. możliwość całonocnego czuwania w Kaplicy.

19 czerwca 2022 r. (niedziela)
7.30 Droga Krzyżowa na Jasnogórskich św. Jana Pawła II (m.in. prelekcja Wałach ks. prof. Pawła Bortkiewicza)
9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu

 

Zapisy, szczegółowe informacje:

Archidiecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Trzeźwości Ksiądz Paweł Pawlicki

ks. kanonik Paweł Pawlicki
tel. 48 606 981 967

41 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

 


40 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę

Sobota, 19 czerwca 2021 (Wały Jasnogórskie)
15.00 Rozpoczęcie Pielgrzymki; modlitwa, przedstawianie się diecezji i grup, świadectwa.

Konferencje:

1. Prawo w służbie dobra.
2. Eucharystia uzdrawia i wyzwala.
18.00 Msza św. pod przewodnictwem Bpa T. Bronakowskiego
Przerwa
21.00 Apel Jasnogórski
Po Apelu czuwanie modlitewne w Bazylice Jasnogórskiej do godz. 24.00

Niedziela, 20 czerwca 2021
7.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
9.30 Msza św. na zakończenie Pielgrzymki (Kaplica Cudownego Obrazu)
40 trzeżwość jasna góra pielgrzymka


39 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę

 39. Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Narodu

Program:

Sobota, 20 czerwca

16.00 Spotkanie modlitewne w Jasnogórskiej Bazylice o trzeźwość w rodzinach

18.00 Msza św.

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 21 czerwca

7.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu i zakończenie Pielgrzymki


38 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę

Termin: 15 - 16 czerwiec 2019

Sobota 15 czerwca 2019 r.

17.00 Rozpoczęcie

Sala św. Jana Pawia II

Prelekcja

Prezentacje, świadectwa, śpiew

19.00 Przerwa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Msza święta. Bazylika Jasnogórska

22.30-24.00 Czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości rodzin

Niedziela 16 czerwca 2019 r.

7.30 Droga Krzyżowa. Wały Jasnogórskie

9.30 Msza święta.  Kaplica Cudownego Obrazu

38 Pielgrzymka na Jasną Górę Apostolstwo trzeżwości

 


37 Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę

Termin: 16 - 17 czerwiec 2018

Sobota, 16 czerwca 2018 r.

17.00 Rozpoczęcie. Sala św. Jana Pawła II

17.15 Wystąpienia zaproszonych gości.

17.45  Prezentacja i świadectwa: Ruch „Ku trzeźwości Narodu”; doświadczenia i propozycje realizacji Narodowego Programu Trzeźwości

18.15  Wykład: Trzeźwość i abstynencja w służbie dla Niepodległej - Marian Romaniuk

19.00 Śpiew i modlitwa

19.15 Wykład: Uzależnienia a szansa ocalenia - Rafał Porzeziński

20.00 Przerwa

21.00 Apel Jasnogórski

21.30 Msza św. w Bazylice. Przewodniczy Bp Tadeusz Bronakowski

22.30–24.00 Czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w intencji trzeźwości rodzin

Niedziela, 17 czerwca 2018 r.

7.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich

9.30 Msza św. Przewodniczy Bp Tadeusz Bronakowski. Kaplica Cudownego Obrazu

Po Mszy św. spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

 

 37 Pielgrzymka na Jasnmą Górę w intencji trzeźwości Narodu

  


36. Ogólnopolska pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin i narodu w roku Narodowego Kongres Trzeźwości

WOLNI W CHRYSTUSIE

.


  piegrzymka 2017 jasna gora


36. Ogólnopolska pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin i narodu w roku Narodowego Kongres Trzeźwości

WOLNI W CHRYSTUSIE

Termin: 17 - 18 czerwiec 2017

Modlimy się o wolność od nałogów, o przemianę, uzdrowienie rodzin i wszystkich uzależnionych.

SOBOTA, 17 czerwca 2017 r.

DZIEŃ PRZEMIANY SERC

Przebłaganie Boga za grzechy nałogowe

Szczyt Jasnogórski

16.30 Śpiew i zawiązanie wspólnoty

17.00 Modlitwa i przywitanie pielgrzymów

17.15 Świadectwa wyzwolenia i uzdrowienia, prezentacje dzieł trzeźwościowych

18.00 Msza św. celebrowana przez Metropolitę Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego

20.00 Konferencja ks. dr Marka Dziewieckiego

20.30 Koronka do Miłosierdzia. Śpiew zespołów muzyczno-wokalnych

Oczekiwanie na Apel przed Szczytem Jasnogórskim

21.00 Apel Jasnogórski (uczestnictwo przed Szczytem Jasnogórskim)

21.30 Uroczystość wręczenia statuetek św. Jana Chrzciciela

22.00 – 5.00 Całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Bazylice Jasnogórskiej – o uwolnienie od grzesznych zniewoleń dla wszystkich Polaków, o pokój i miłość w rodzinach

NIEDZIELA, 18 czerwca 2017 r.

KU TRZEŹWOŚCI NARODU

Szczyt Jasnogórski

8.00 Droga Krzyżowa

9.30 Konferencja

11.00 Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa – przewodniczy Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Abp Wojciech Polak

Przekazanie Sztandaru. Metropolia Gdańska przekazuje sztandar Metropolii Warszawskiej.
Akt oddania się Maryi, Królowej Polski

Zaproszeni:

Diecezje wraz z duszpasterzami trzeźwości, wspólnoty życia konsekrowanego, Referenci Trzeźwości, politycy, rządzący, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, rodziny, Anonimowi Alkoholicy, uzdrowieni przez Boga z nałogów i rodziny cierpiące z powodu pijaństwa i alkoholizmu, wszyscy ludzie dobrej woli.

Źródło: http://www.kongrestrzezwosci.pl/narodowa-przemiana/36-ogolnopolska-pielgrzymka-apostolstwa-trzezwosci-na-jasna-gore-25.html


35. Ogólnopolska pielgrzymka Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej na Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin i narodu.

Termin: 18 - 19 czerwiec 2016

35

SOBOTA, 18 czerwca 2016 r.

14.30 – Informacja Pielgrzymki, zapisywanie grup pielgrzymkowych i materiały (kaplica św. Józefa przy Halach Jasnogórskich).

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Kaplica św. Józefa

15.15 – Spotkanie w czterech grupach tematycznych w kontekście przygotowywanego Kongresu Apostolstwa Trzeźwości.

17.00 – Słowo skierowanie do pielgrzymów – bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości (kaplica św. Józefa przy Halach Jasnogórskich).

17.15 –18.00 – Wykład: Młodzi, nie dajcie się zniewolić! – ks. dr Marek Dziewiecki

18.00 – 19.00 Podsumowanie pracy w grupach.

21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi bp Tadeusz Bronakowski

21.30 – Msza św. w Bazylice – przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski.

Na zakończenie Mszy św. wręczenie Statuetek Trzeźwości nominowanym osobom i wspólnotom.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00.

Różaniec i czuwanie w intencji trzeźwości narodu z modlitwą o uzdrowienie rodzin z nałogów pijaństwa oraz innych uzależnień, a także jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa (prowadzi Archidiecezja poznańska).

NIEDZIELA, 19 czerwca 2016 r.

7.30 – 8.30 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie). Prowadzi Archidiecezja poznańska.

9.30 – Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa w Kaplicy Cudownego Obrazu – przewodniczy i homilię głosi bp Tadeusz Bronakowski.

Przekazanie Sztandaru. Metropolia poznańska przekazuje sztandar Metropolii gdańskiej.

Akt oddania się Niepokalanej.

 

Informajca z Jasnej Góry o pielgrzymce http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10226

 

Zdjęcia sztandaru Apostolstwa Trzeźwości, który  przekazaliśmy Metropolii gdańskiej.

sztandar apostolstwa trzeźwości 1
sztandar apostolstwa trzeźwości 2

 

O SZTANDARZE APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI W POLSCE SŁÓW KILKA....

Sztandar Apostolstwa Trzeźwości w Polsce jest własnością Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wykonały go Siostry z Zakonu Sióstr Klarysek Kapucynek w Wykrocie - Diecezja Łomżyńska.
Sztandar jest uroczystym symbolem wierności ideałom abstynenckim, patriotycznym oraz symbolem łączącym wszystkich zatroskanych o trzeźwość i przyszłość Narodu pod opieką Matki Bożej, Królowej Polski. Logo AT wyhaftowane na sztandarze wskazuje na cnotę trzeźwości, która jest niezbywalną wartością człowieka, jego przywilejem i prawem. Istotą cnoty trzeźwości, zawartej w kardynalnej cnocie umiarkowania, jest odpowiedzialna postawa wobec napojów alkoholowych, wyrażająca się w korzystaniu z nich zgodnie z rozumem i wiarą.Trzeźwość realizować można poprzez umiarkowanie lub całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych.
W odniesieniu do dzieci i młodzieży trzeźwość oznacza całkowitą abstynencję. Dar trzeźwości, tak jak inne wszelkie dary, wypływa ze źródła Bożego Miłosierdzia. Krzyż przypomina, że Jezus Chrystus umarł za grzechy ludzi, zaś źródło Bożego Miłosierdzia wytrysnęło z Najświętszego Serca Jezusa Miłosiernego, przebitego włócznia na krzyżu. I dlatego litera A na sztandarze wskazująca na apostolstwo, utworzona jest jakby z promieni, wychodzących z Krzyża z Serca Jezusa Miłosiernego.
Apostolstwo Trzeźwości jak każde inne ma swoje źródło w nieskończonym miłosierdziu samego Boga. Bóg więc uzdalnia członków Kościoła do dawania świadectwa życia w abstynencji i krzewienia cnoty trzeźwości w codziennym życiu do ofiarnej służby na rzecz wyzwalania osób uwikłanych w różne nałogi, a także do wynagradzania Bogu z grzechy popełniane przez uzależnionych i upijających się.
Poprzeczny element litery A przedstawia falującą flagę Polski, gdyż główną troską osób zaangażowanych w Apostolstwo Trzeźwości jest troska o to, aby Polska była trzeźwa, wierna Bogu i Kościołowi Świętemu. Apostolstwo trzeźwości to działalność zapobiegawcza wobec różnych zagrożeń, ale w szczególności wobec alkoholizmu odbierającemu człowiekowi godność.
Na sztandarze w centralnym miejscu umieszczony jest wizerunek Jasnogórskiej Matki Bożej nad białym orłem pełnym ekspresji, otaczającym Matkę Bożą, Królowa Polski, swoimi skrzydłami wzniesionymi do lotu. Orzeł unosi się nad gałęziami dębu. Dąb symbolizuje siłę, wytrwałość i szlachetność. Matka Boża na głowie ma koronę, wokół której rozmieszczonych jest 12 gwiazd, zgodnie z wizje św. Jana.
W dolnej części sztandaru wyhaftowane są w kolorze bordowym słowa Jana Pawła II: "Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu". Sztandar Apostolstwa Trzeźwości jest przekazywany na jeden rok poszczególnym Metropoliom.


 Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzezwosci narodu 14-15 czerwca 2014 r,

Została zakończona Uroczystą Mszą Swietą o godzinie 9.30 w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem Bp Tadeusza Bronakowskiego.
O godz. 13.00 odjechalismy z Jasnej Gory by powrocic do codziennych obowiązkow życia. Na pewno chcemy spotkac sie znow by kontynuowac spotkania, budowania trzezwosci w naszych rodzinach, srodowiskach, Polsce. Podsumowanie pielgrzymki to wołanie o obecnosc chrzescijan i ludzi dobrych w swiecie. Dzisiejszy czas to czas na dawanie swiadectwa o chrzescijanskich wartosciach. Obrona dobra i dobrych wartosci. Nie milczmy gdy zniewazają nasze dobra, nasze wartosci ale nauczmy się ich bronić po chrzesijansku. Drogowskaz naszego życia to Ewangelia, szczególnie Kazanie na Górze w Ewangeli Sw. Mateusza.
z pielgrzymowego szlaku pozdrawiamy
Duszpasterstwo Apostolstwa Trzezwości 15 czerwca 2014

 
Print Friendly, PDF & Email

VI EUROPEJSKIE TRZEŹWOŚCIOWE DNI SKUPIENIA W MEDJUGORIE


 

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI POZNAŃ wydarzenia